OTWARCIE NA DOBROBYT W POLSCE

Program partii POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW WIR

17K
shares

głosowanie w ue 

OTWARCIE NA DOBROBYT W POLSCE 

 

Analizując strukturę i fundament dobrobytu państw wysoko rozwiniętych, zauważamy trzy zasadnicze czynniki : 

 

1. Wykorzystanie instytucji państwa jako bazę ekspansji międzynarodowej prywatnych podmiotów (zaprzeczenie tezy, że kapitał nie ma narodowości). 

 

2. Rozbudowana klasa średnia dzięki minimalizacji państwowych ograniczeń i wszelkich barier administracyjnych dla przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju indywidualnego oraz praktyczny parasol ochronny wraz ze społeczną promocją osób podejmujących ryzyko rozwoju i przedsiębiorczości. 

 

3. Wsparcie kultury promocji i wyróżnienia społecznego dla osób odnoszących sukces dzięki przedsiębiorczości. Minimalizacja znaczenia sukcesów w administracji czy polityce - przykład Szwajcarii, gdzie prezydent jeździ pociągiem bez ochrony, a jego rozpoznawalność społeczna jest niewielka. 

 

ROZPOZNANIE  

Jesteśmy przekonani, że gdy praktycy życia gospodarczego w Polsce nadadzą ton pracy instytucjom państwowym, powyżej wymienione czynniki obserwowane na zachodzie, mogą również w Polsce pozwolić obywatelom wejść na szybką ścieżkę osobistego rozwoju i dobrobytu. 

 

 

Głównym problemem, który niczym kula u nogi, ogranicza start szybkiego rozwoju dobrobytu jest gigantycznie przerośnięty i wyjątkowo nieefektywny zbiór osób niewytwarzających żadnych dóbr ani usług. W 37 milionowej społeczności pracuje przeciętnie 15 mln osób z czego tylko 13 mln w sektorze wytwarzającym PKB – czyli w sektorze prywatnym. 

Te 13 mln osób utrzymuje ze swojej pracy: 

- emerytów bo jak wiadomo ZUS, już dawno nie ma pieniędzy, jakie Wam odbierali na Wasze emerytury 

- publiczne świadczenia dla nieletnich – szkoły, służbę zdrowia i inne 

- 2 mln pracowników administracji państwowej 

- wydatki strefy publicznej, w której oprócz wielkich segmentów typu obronność czy policja, znajdują się tysiące agencji, funduszy celowych i instytucji z których nikt już nie korzysta, a nawet o nich nie pamięta, nawet dziennikarze. Ten administracyjny śmietnik doskonale nadaje się do upychania tysięcy posłusznych działaczy partyjnych, to istna stajnia Augiasza, której żaden polityk partyjny nigdy nie wyczyści z oczywistych względów. 

 

 

Jeśli chcemy dogonić dobrobyt zachodu najpierw musimy uwolnić 13 mln polskich obywateli od kosztów utrzymania, których nie chcą. Wydatków na usługi państwowe, które są w całkowitym upadku albo służą nam tylko pozornie, na jakimś elementarnym poziomie, który możemy dużo taniej zapewnić sobie sami, prywatnie, indywidualnie. 

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kupując różne produkty płaci w cenie podatki m.in. VAT , który wynosi nawet 23%. Czyli jeśli wydajesz 3000 zł to 690 zł jest podatkiem jaki płynie do państwa. 

 

W przypadku ceny paliwa zaledwie 15% to cena ropy i narzuty rafinerii, reszta to podatki państwa. Do tego pracodawca zmuszony jest zabrać Ci niemal połowę Twojej pensji i przekazać ją do państwa. To co otrzymujesz to tylko połowa pieniędzy jakie musisz wypracować, aby firma mogła wypłacić Ci wynagrodzenie. Koniec końców prawie 60% tego co zarabiasz oddajesz na utrzymanie źle zarządzanych, nieefektywnych i nie dających Ci nic w zamian instytucji państwowych. 

 

 

DZIAŁANIA  

 

POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW chce dokonać otwarcia Polski na dobrobyt opierając zmiany gospodarcze na następujących działaniach :  

 

1. WZROST PENSJI POLAKÓW O 40% - czyli PENSJA BRUTTO NA RĘKĘ – PRACODAWCA WYPŁACA CAŁOŚĆ ZAROBIONYCH PRZEZ CIEBIE PIENIĘDZY NA TWOJE KONTO, BEZ POTRĄCEŃ ZE STRONY PAŃSTWA. 

 

2. FINANSE PRECYZYJNE - OCZYSZCZENIE PUBLICZNYCH WYDATKÓW Z TYSIĘCY NIEPOTRZEBNYCH KOSZTÓW. 

 

3. WZMOCNIENIE RYNKU PRACY SEKTORA PRYWATNEGO POPRZEZ REDUKCJĘ ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PUBLICZNYM. ZMNIEJSZENIE ILOŚCI URZĘDNIKÓW DO 1 MLN I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA. 

 

4. SPRAWIEDLIWOŚĆ POKOLENIOWA – EMERYTURA OBYWATELSKA POWIĄZANA Z DOBROBYTEM I WSKAŹNIKAMI EKONOMICZNYMI PAŃSTWA. 

 

5. SKUTECZNA WALKA Z INFLACJĄ JAKA WYSTĄPIŁA W ROKU 2022, BEZ PODWYŻSZANIA STÓP PROCENTOWYCH. 

 

 

 

 

JAK? 

 

Nikomu dotychczas nie udało się oczyścić publicznych finansów dlatego, że dla polityków finanse publiczne to źródło utrzymania. My, jako wyborcy, nie możemy oczekiwać od polityków, że podetną gałąź na której siedzą. Nie możemy być naiwni. Politycy wbrew powszechnemu przekonaniu nie są i nigdy nie będą wszechmocni. Państwem rządzą najróżniejsze struktury urzędników, których matactwa prędzej czy później krępują zapędy największych reformatorów. 

 

POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, jako zespół ludzi przedsiębiorczych, nie związanych ze światem polityków, dokona przecięcia tego nierozwiązywalnego węzła gordyjskiego niczym Aleksander Wielki. Tym cięciem będzie zwrócenie całości zarabianych pensji pracownikom. W pierwszych stu dniach rządów wprowadzimy ustawę, która przekieruje całość pieniędzy zarabianych w prywatnych firmach przez pracowników do ich kieszeni. Zwolnimy pracodawców z przymusu państwowego, który czynił ich grabieżcami pensji pracowników i zmuszał do przelewania połowy wynagrodzenia na konta rządowe. 

 

Co się stanie? Wedle danych z 2019 roku w kieszeniach Polaków znajdzie się dodatkowe 210 mld zł, czyli średnio 16 tys. zł rocznie więcej dla każdego pracującego. 

 

To cięcie zakończy proces okradania obywateli, bo żaden polityk nie odważy się odbierać ludziom oficjalnie z ich prywatnych kont połowy ich zarobionych pieniędzy. To cięcie wywoła także szok finansowy. Nie uda się żadnymi finansowymi trikami załatać spadku dochodów budżetowych. 

 

Wydatki sektora publicznego to 869 mld zł zatem, aby zrównoważyć utratę 210 mld złotych budżet centralny i samorządowy będzie musiał OSZCZĘDZIĆ 25% swoich wydatków. 

 

To jest zadanie dla prawdziwych menadżerów – ekspertów od zarządzania i finansów. Tego zadania nie zrealizują politycy bo oni potrafią tylko wydawać nie swoje pieniądze. 

 

Redukcję wydatków publicznych zaczniemy od wprowadzenia zasady PRECYZYJNYCH FINANSÓW. 

Obecny stan finansów publicznych jest jak sito przez które przeciekają miliardy złotych w drobnych, niezauważalnych strumieniach. Redukcja finansów nie będzie oznaczać że mniej wydamy na służbę zdrowia albo szkolnictwo. Wręcz przeciwnie. 

Redukcja finansów to wykluczenie tysięcy mikro wydatków, które są całkowicie nikomu niepotrzebne. 

Zgodnie z zasadą – miliardy składają się ze złotówek – profesjonalni menadżerowie wyczyszczą finanse publiczne z tego śmietnika wydatków, przywracając budżet na najwyższy poziom efektywności. 

 

Redukcja zatrudnienia jest niezbędna. Struktura administracyjna państwa jest obecnie zacofana. 

POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZDSIĘBIORCÓW WPROWADZI POWSZECHNE UPROSZCZENIE I CYFRYZACJĘ PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH od przetargów po wydanie prawa jazdy włącznie. URZĘDNICY W OBECNEJ MASIE SĄ NIEPOTRZEBNI. Pamiętajmy, że redukcja zatrudnienia to nie tylko koszty wynagrodzeń, ale również utrzymanie miejsc pracy – od budynków po nieustanne kawusie w czasie pracy włącznie. 

To jest miejsce na kolejne miliardy oszczędności. 

 

Nie zapominajmy również, że ponad milion urzędników wróci do sektora prywatnego na rynek pracy. 

Dzięki temu przestaną być obciążeniem dla pracujących, przestaną generować niepotrzebne koszty,  zaczną wytwarzać dobra i usługi, płacić podatki. Milion dodatkowych osób napędzających gospodarkę i w końcu wypracowujących PKB to kolejny zastrzyk dochodów budżetowych, który musi zostać ujęty w bilansie redukcji wydatków PKB. 

 

Innym efektem w bilansie finansów publicznych będzie rynkowy zastrzyk pieniędzy w kieszeniach Polaków. Pieniądze w rękach Polaków przyniosą dużo większą efektywność wzrostu gospodarczego, niż te pieniądze w rękach polityków i urzędników. 210 mld to szybszy wzrost gospodarczy, a więc również wzrost dochodów budżetowych. 

 

Ostatnim elementem redukcji wydatków budżetowych jest system emerytalny, do którego już obecnie z budżetu centralnego dopłaca się 70 mld - niemal jedną trzecią wydatków ZUS. 

 

Obecny system ubezpieczeń społecznych opiera się na fałszywym fundamencie wzrostu demograficznego, gdy rosnące grono młodych Polaków utrzymuje mniejszą liczbę starszych. Tym czasem trend jest odwrotny. Społeczeństwo się starzeje. Składki, jakie pracujący wpłacali przez ostatnie 30 lat zostały przez klasę polityczną zmarnowane. W ZUSIE NIE MA WASZYCH PIENIĘDZY

Młodych Polaków jest zbyt mało, aby utrzymać rosnącą grupę emerytów. Zwiększanie obciążeń pracy będzie wywoływało jeszcze większą emigrację do innych państw unijnych. Emerytury będą coraz niższe. Ten system się nie utrzyma z winy nieodpowiedzialnej klasy politycznej. Potrzebujemy zasady SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ bez której młodzi Polacy czują się obarczeni odpowiedzialnością za błędne decyzje poprzednich pokoleń. Jako liberałowie wierzymy, że poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje i ponoszenie ich konsekwencji jest jedyną drogą do zbudowania narodu silnego, mądrego i żyjącego w dobrobycie. 

Pod lansowanym obecnie pojęciem solidarności społecznej kryje się pochwała beztroski, która zawsze kończy się tragedią kryzysu, biedy i osobistej porażki życiowej. 

 

W ramach ODPOWIEDZIALANOŚCI SPOŁECZNEJ należy wprowadzić emeryturę obywatelską, wypłacaną w całości przez budżet centralny w kwocie odpowiadającej możliwościom finansowym budżetu w stosunku do ogólnego poziomu dobrobytu w państwie. Starsze pokolenia nie mogą oczekiwać od młodych Polaków, że ci będą pokrywać koszty emerytur obliczanych w obecnym systemie ZUS tylko dlatego, że starsi Polacy dali się zwieść politykom i uwierzyli, że mają jakieś pieniądze odłożone w ZUS na swoją emeryturę. 

 

OKRES PRZEJŚCIOWY 

 

Oczywiste jest, że dla wprowadzenia zdecydowanej reformy wynagrodzeń - przejścia od pensji netto do pensji brutto, potrzebny jest okres przejściowy, w którym obywatele będą się przyzwyczajać do tego, że mają oczekiwać i otrzymywać pensję brutto na rękę, że mają otrzymywać całość zarobionych pieniędzy.  

 

W okresie przejściowym pracodawcy nadal będą płatnikami i nadal będą transferować potrącenie z pensji brutto - zwane omyłkowo kosztami pracy - do skarbu państwa. Te środki będą następnie deponowane na wskazane przez pracowników konta w opcji płatności co miesięcznej lub w opcji kumulowania kapitału i jednego świadczenia rocznego w dużej kwocie, połączonego z rozliczeniem podatkowym.  

 

Postęp okresu przejściowego będzie wzrostem świadomości pracowników, że pensja brutto to są pieniądze pobierane z ich wynagrodzenia, a kosztów pracy nie ponosi firma w której pracują. Będzie następowało schodkowe obniżanie wartości, jaka będzie transferowana do pracownika poprzez państwo, a jednocześnie będzie rósł bezpośredni transfer pieniędzy od pracodawcy od razu na konto pracownika. 

Proces przejściowy powinien trwać 5 lat.  

 

OBEJRZYJ PREZENTACJE ZE SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM 

PROGRAMEM PENSJA BRUTTO NA RĘKĘ. 

Uzyskasz odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.  

 

 

 

POZOSTAŁE PRIORYTETY PROJEKTOWE (kliknij by przejść do szczegółów): 

 

1. OTWARCIE NA DOBROBYT W POLSCE – Gruntowna przebudowa finansów publicznych. Pensja brutto na rękę.  

2. OTWARCIE NA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – WŁASNOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

3. OTWARCIE NA CYFROWE TECHNOLOGIE – Infrastruktura wolności komunikacji. 

4. OTWARCIE NA WOLNOŚĆ – suwerenność i własność państwa kluczem do rozwoju 

5. OTWARCIE NA RACJONALNĄ EKOLOGIĘ – przyroda tak, moda nie. 

6. OTWARCIE NA PROGRESYWNĄ EDUKACJĘ – indywidualizm i wolność 

7. OTWARCIE NA RODZINĘ  

  

   

 

 

   

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Polska kraj.

Podpisy komponentów
  • 4697,33  Uniesiony
    of 1000000,00 
  • 27 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Presja ma sens.
Polska kraj.
24 Mar 2021
Oglądane 17256 razy
Laser Zamość. Poznaj historię
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 16566 razy
Lodowisko w Szczecinie.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 16358 razy
Obywatelskie zatrzymanie.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17612 razy
Nie wymienienie drukarek do wyznaczonego terminu skutkuje brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży !!!
Polska kraj.
01 Dec 2020
Oglądane 18440 razy
Porady prawne.
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 14926 razy
KULT I KAZIK STASZEWSKI JAK ZWYKLE Z OGROMNYM WYWAŻENIEM I MĄDROŚCIĄ OBYWATELSKĄ
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 12567 razy
Weź udział w ankiecie na grupie strajk przedsiębiorców.
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 12676 razy
100 dni fali bankructw.
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 11362 razy
Skąd biorą się emerytury?
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 11933 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
BROŃMY SIĘ WSPÓLNIE, WYMIENIAJĄC DOŚWIADCZENIA
Polska kraj.
10 Nov 2021
Oglądane 12596 razy
ZAMKNIĘTE WYCIĄGI I LUDZIE WCHODZĄCY POD GÓRKĘ PIESZO.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 11838 razy
Jeśli nie jesteście gotowi przetrwać kolejnych 3 miesięcy to nie róbcie sobie złudnych nadziei.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 18401 razy
Ceny takich napojów, jak np. coca cola już podskoczyły nawet o 40%.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 17255 razy
Nie poddawajmy się, razem wygramy.
Polska kraj.
30 Dec 2020
Oglądane 18826 razy
Rocznica stany wojennego.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17426 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 16938 razy
Strajk kobiet, Strajk Przedsiębiorców, Opró oraz wiele innych środowisk - razem przeciwko PISowi.
Polska kraj.
10 Dec 2020
Oglądane 19839 razy
Trzeba być wyjątkowo naiwnym aby wierzyć w dane przekazywane przez ministerstwo.
Polska kraj.
25 Nov 2020
Oglądane 11771 razy
Władza robi z nas idiotów.
Polska kraj.
25 Feb 2021
Oglądane 13489 razy

Co to znaczy brexit otrzymać ważne wydarzenia gospodarcze w polsce wysoki chociaż z tym że portal ekonomiczny gospodarczy. Polityka dobrobytu gospodarczego według partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Do referendum w anglii 2016 spada referendum stary dzienreferendalny. Dalej wiadomości ekonomiczne długi byś cię kupić co to znaczy, aktualne wiadomości ekonomiczne, wydarzenia ekonomiczne. Referendum opryskiwać piekny referendum samorządowe ale oraz dziwne.