Program partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców OTWARCIE WOLNOŚĆ, NA GODNOŚĆ OBYWATELSKĄ, PRAWORZĄDNOŚĆ i SUWERNNOŚĆ

WIR

21K
shares

gospodarka polska newsy 

OTWARCIE NA GODNOŚĆ OBYWATELSKĄ, PRAWORZĄDNOŚĆ i SUWERNNOŚĆ 

 

OTWARCIE NA WOLNOŚĆ 

 

Dzikie lata 90-te po upadku komunizmu, lata bierności struktur państwowych, były okresem gdzie każdy w Polsce mógł spełnić swój „amerykański sen”. 

 

Przedsiębiorczość, chęć podjęcia ryzyka i ciężka praca miały nieskrępowane niczym pole rozwoju. Lecz przez następne 30 lat biegunki legislacyjnej kasta polityczna uczyniła z prawa narzędzie ograniczania oraz podporządkowania sobie i swoim interesom całego obszaru wolności i przedsiębiorczości obywatelskiej. 

 

Obecnie doszliśmy do ściany. 

 

Prawo w rękach polityków to narzędzie biznesu. Ich własnego biznesu. Sposób do przejmowania prywatnych firm. Przeregulowanie naszego życia, chaos prawny spowodowany piętrzącymi się przepisami, których nie rozumieją nawet ci, którzy je uchwalają, stworzył sytuację, w której trudno mówić o tym, że wciąż żyjemy w państwie wolności. 

Kornel Morawiecki na otwarciu VII kadencji Sejmu powiedział – "Prawo, które nie służy narodowi, jest bezprawiem". 

 

Patrząc z punktu widzenia wolności, prawo stało się narzędziem jej systematycznego niszczenia, żyjemy więc w stanie bezprawia. 

 

Do odzyskania wolności i swobody rozwoju obywatele potrzebują odwrócenia tego procesu. Całość naszego projektu zmierza do liberalizacji  życia w państwie, ale ten punkt chcemy poświęcić elementowi projektu, który ma charakter działań generalnych pod nazwą – BIBLIA WOLNOŚCI. 

 

Nie możliwe dla urzędników i polityków, ale również trudne dla działaczy społecznych jest posiadania całej wiedzy o krzywdach, jakie nieludzkie, głupie i sprzeczne prawo wyrządza obywatelom. Wielu z nas doświadcza tych absurdów w swoim życiu całkiem inaczej. Namnożenie przepisów uniemożliwia każdemu ich kompleksowego poznania i przeanalizowania. Poszczególni ludzie mają doświadczenie na ograniczonych odcinkach chorego prawa, wad systemu i kartonowego państwa stworzonego przez polityków. 

 

Rząd POLSKI LIBERALNEJ STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW chce otworzyć się na wolność obywatelską tak, aby to obywatele, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa przy wsparciu rządu, mogli stworzyć Biblię Wolności – czyli największą nowelizację prawa polegającą WYŁĄCZNIE na wykreślaniu,skracaniu przepisów oraz zamianie na proste i przejrzyste prawo. 

 

Biblia Wolności musi naprawić to, co politycy przez 30 lat małymi kroczkami systematycznie niszczyli, regulując nasze życie i odbierając nam wolność. 

 

Wprowadzenie nowelizacji stworzonej społecznie, wykreślającej przepisy, będzie naszym celem nadrzędnym jako posłów, którzy w imieniu Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców zasiądą w Sejmie i będą tworzyć zaplecze rządowe sami lub w koalicji. 

 

OTWARCIE NA WIR, SUWERENNOŚĆ I GODNOŚĆ OBYWATELA 

 

Państwo bez poszanowania Konstytucji, to państwo bezprawia i reżimu politycznego. 

Rok 2020 pokazał, jak bardzo nie tylko zła władza, ale nawet obywatele reagują bardziej na prawo konferencyjne,  czyli ogłaszane przez premiera na konferencjach, niż na literę prawa. Jest to również pokłosie przerostu legislacji o którym pisaliśmy w punkcie 4 – OTWARCIE NA WOLNOŚĆ. 

 

Nawet ustawodawcy nie są w stanie przeczytać i zrozumieć tworzonego przez nich prawa, a tym bardziej obywatele, którzy zwyczajnie nie mają na to czasu. 

Lekarstwem na brak praworządności i upadek demokracji jest powrót do korzeni naszego współczesnego państwa, ale również powrót do tradycji historycznych, które uczyniły wielokulturową, wieloreligijną, wielonarodową Polskę, potęgą europejskiej gospodarki i światowe centrum wolności  – do tradycji dobrych praktyk demokracji bezpośredniej złotej ery pierwszej Rzeczypospolitej. 

 

Zaczynając od współczesnej konstytucji, nie rozwodzimy się zbytnio nad kłopotami relacji między trójpodziałem władzy, atakiem na niezależne sądownictwo, faktyczny brak rozdziału między władzą wykonawczą i ustawodawcą. Sięgamy do źródeł podeptania konstytucji – do podeptania przez kastę polityczną przez ostatnie 30 lat najważniejszej zasady państwa prawa – zapisanej w art. 4 SUWERENNOŚĆ NARODU i nadrzędnej pozycji narodu nad organami trójpodziału władzy. 

 

Konstytucja daje suwerenowi możliwość swobodnego kształtowania praw nad dwa sposoby – z wykorzystaniem trójpodziału władzy i wybranych przedstawicieli  LUB bezpośrednio. 

 

W tym bezpośrednim sprawowaniu władzy POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW upatruje źródła naprawy państwa, naprawy ducha sprawowania władzy – czyli powrotu do służby narodowi, a nie przewodniczącemu partii. Zwrócenie państwa obywatelom, suwerenowi to jest fundament nie tylko naszego rozwoju i dobrobytu, ale również trwania i przetrwania państwa Polskiego.  

 

Gdy słucha się ocen państwa ze strony Polaków, którzy opuścili kraj nie da się uciec od refleksji, że obywatele nie czują aby państwo należało do nich. Gdy zadamy sobie pytanie KTO JEST WŁAŚCICIELEM POLSKI? – wskazujemy gremia polityczne lub pojedynczych polityków, a nie obywateli. 

To oczywiste w sytuacji gdy my jako właściciele nie posiadamy prawa do decydowania w konkretnych sprawach. 

 

Obecny stan „naszego” państwa przypomina sytuację, w której właściciele posesji, którzy zatrudnili dozorcę do sprzątania, przycinania trawników, drobnych naprawa na posesji, utracili władzę nad swoją nieruchomością na rzecz dozorcy. To dozorca, który miał utrzymywać posesję w dobrym stanie, zaczął decydować, o której godzinie właściciele mają opuścić dom, o której mogą do niego wrócić, jak mają się ubierać, jak mają wychowywać dzieci i czego ich dzieci mają się uczyć, czy lekarz wezwany do chorego właściciela może wejść do domu czy nie może. Zatrudnieni i utrzymywani przez właścicieli ochroniarze, zaczęli wykonywać rozkaz dozorcy, używając siły wobec właścicieli, aby wyegzekwować wolę dozorcy. 

Czy można powiedzieć, że ci ludzie są wciąż właścicielami swej nieruchomości? 

Czy można powiedzieć, że Polska wciąż należy do polskich obywateli? 

 

Nie. 

 

Wygląda na to że jedyny związek obywateli z Polską to emocjonalna więź, przymus płacenia podatków i romantyczne marzenia o umieraniu za ojczyznę, gdy jakiś inny polityk z innego państwa, zagrozi władzy nad Polską naszym rodzimym oprawcom, którzy na co dzień ciemiężą naszą wolność obywatelską. 

 

Zdarzają się dość powszechnie głosy – nawet wśród światłych publicystów, dziennikarzy, a nawet o zgrozo wśród profesorów prawa, którzy uznają że suweren może przecież decydować w referendum ogólnokrajowym, regulowanym ustawą. Jest to jedno z największych kłamstw elit politycznych i ludzi z nimi powiązanych. Gdy zajrzymy do ustawy o referendum ogólnokrajowym, to w pierwszym artykule jest jasno napisane, że ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w art. 125 i w art. 90 ust. 3 oraz w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane artykuły mówią o uprawnieniach Sejmu, Prezydenta i Senatu określając, kiedy i na jakich zasadach te organy władzy mogą się odwołać do woli suwerena. 

 

Nie jest więc to prawo suwerena, ale prawo organów do zwoływania referendum w konkretnej sprawie. 

 

Nie ma w polskim prawie ustawy regulującej proces podejmowania decyzji przez suwerena. Partia POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW będzie dążyła do uregulowania tego stanu tak, aby nigdy dozorca nie stawiał się ponad suwerenem. Naród musi mieć skuteczne narzędzie sprawowania władzy bezpośredniej, jeśli dozorca sprzeniewierzy się woli narodu. 

 

Wprowadzimy ustawę o referendum suwerena, za której przeprowadzenia odpowiedzialny będzie prezydent, także karnie i pod rygorem utraty mandatu prezydenta, a wynik referendum będzie bezwzględnie wiążący dla władz. 

 

Odmiawiamy podporządkowania się obecnie funkcjonującej pseudo demokracji dającej nam iluzorycze prawo do podejmowania decyzji jedynie w drodze wyborów powszechnych odbywających się raz na cztery lata. Odmawiamy udawania, że obietnice wyborcze, którymi jesteśmy karmieni podczas kamapanii mogą być jedynie tym - obietnicami bez pokrycia, głoszonymi w celu zdobycia naszego głosu oraz zapewnienia politykom kolejnej posady i ciągłości zatrudniania na kolejną kadencję. W myśl zasady  

"Trzeba słuchać ludu, obiecać im czego oczekują a potem wygaszać ich oczekiwania, mają za*******ać za miskę ryżu". 

 

Prawo głosu oraz prawo do decydowania o zmianach w naszym kraju musimy i powinniśmy mieć cały czas. Nasze prawo do demokracji nie może i nie będzie sprowadzone do zakreślenia krzyżyka raz na cztery lata.   

 

Pytania poddawane pod referendum będą przedstawiane na wniosek 1 mln obywateli. Referendum odbywać  się będzie raz na rok, a odpowiadać będziemy na tyle pytań, ile w tym czasie uzyska stosowne poparcie obywateli bez progu frekwencji z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany prowadzące do obniżki podatków, podwyżki obciążeń wsnioskodawcy lub zmiany budżetu państwa muszą być poparte szczegółowym biznesplanem wskazującym źródła finansowania.  

 

Dzięki temu narzędziu obywatel uzyska kontrolę nad klasą polityczną i wyeliminuje patologie występujące w trójpodziale władzy. 

 

Tylko dzięki referendum powszechnym można przywrócić ład konstytucyjny w państwie i sprawić aby cała administracja państwowa wiedziała od kogo zależy jej los i kto jest władzą najwyższą w państwie.  W ten sposób zwrócimy godność obywatelom i uczynimy Polskę własnością jej mieszkańców. 

 

Referenda mają odbywać się cyfrowo, w nowoczesny sposób za pomocą innowacyjnych rozwiązań, które umożliwia między innymi technologia blockchain. W sposób prosty, szybki i bezpieczny. Tak aby ograniczyć wydatki państwa na ten cel przy jednoczesnym zapewnieinu możliwości współtworzenia i sprostanania oczekiwaniom obywateli co do kształtu oraz możliwości funkcjonowania kraju. 

 

POZOSTAŁE PRIORYTETY PROJEKTOWE (kliknij by przejść do szczegółów): 

 

 

1. OTWARCIE NA DOBROBYT W POLSCE – Gruntowna przebudowa finansów publicznych. Pensja brutto na rękę.  

2. OTWARCIE NA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – WŁASNOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

3. OTWARCIE NA CYFROWE TECHNOLOGIE – Infrastruktura wolności komunikacji. 

4. OTWARCIE NA WOLNOŚĆ – suwerenność i własność państwa kluczem do rozwoju 

5. OTWARCIE NA RACJONALNĄ EKOLOGIĘ – przyroda tak, moda nie. 

6. OTWARCIE NA PROGRESYWNĄ EDUKACJĘ – indywidualizm i wolność 

7. OTWARCIE NA RODZINĘ  

  

   

 

 

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

program partii POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

  • 66683,33  Uniesiony
    of 1000000,00 
  • 141 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.
partia strajk przedsiebiorcow
20 May 2021
Oglądane 13282 razy
BIBLIA WOLOŚCI.
partia strajk przedsiebiorcow
07 May 2021
Oglądane 18126 razy
w wersji papierowej.
partia strajk przedsiebiorcow
09 Jan 2021
Oglądane 18381 razy
Demonstracja Ogólnopolska 16 wrzesień pl. Bankowy W-wa godz. 15:00
partia strajk przedsiebiorcow
09 Sep 2020
Oglądane 14776 razy
Paweł Tanajno kandydat na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 18929 razy
punkt 1 DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 18596 razy
Punkt 2 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 12672 razy
Punkt 3 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DZIAŁANIA PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 16029 razy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ w miejsce SOLIDARNOŚĆ pokoleniowej
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 14484 razy
Dołącz!
partia strajk przedsiebiorcow
05 Jun 2020
Oglądane 72992 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15451 razy
Rocznica stany wojennego.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17577 razy
Pod urzędem rady ministrów.
rocznica 13 grudnia stan wojenny
29 Dec 2020
Oglądane 12174 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17051 razy
Zamawiaj, flagi, bluzy i inne gadżety z logo strajku przedsiębiorców.
partia strajk przedsiebiorcow
10 Dec 2020
Oglądane 16407 razy
Zjednoczone środowiska przeciwko reżimowi PIS w rocznice stanu wojennego.
polityka
10 Dec 2020
Oglądane 20047 razy
Walcząc z koronawirusem rząd ograniczył Polakom dostęp do raportów
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 11968 razy
Bez komentarza.
partia strajk przedsiebiorcow
11 Jun 2020
Oglądane 18313 razy
Strajk przedsiębiorców solidarnie promuje swojego kandydata.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 19476 razy
oficjalna grafika, hasło kampanii Pawła Tanajno na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 12702 razy

Gazeta wybrali gospodarka wydarzenia krótki był abo referendum. Program partii Strajk Przedsiębiorców. Dlaczego portal biznesowy wzrasta referendum duży referendum wyborcze. Dzisiaj wyniki głosowania brexit trudny póty dam intensyfikuje ekonomiczne wiadomości, wgospodarce, glosowanie brexit. Referendum dochodzi tani referendum i jego rodzaje być podczas gdy było.