DAROWIZNA NA WSPARCIE PRAC NAD ODSUNIĘCIEM POLITYKÓW OD WŁADZY.