Nie popełnia przestępstwa ten kto przeciwdziała COVID-19. Jak ty byś zdecydował?

Sprawdź jak zagłosują obywatela i porównaj jak zagłosowali politycy.

12K
shares
Czy jesteś za tym aby ci którzy popełnią przestępstwo przeciwdziałając COVID-19 byli bezkarni?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAGłosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 26.09.2020
Data głosowania w Sejmie : 17.09.2020
Nie popełnia przestępstwa ten kto przeciwdział COVID-19

Na stronach Sejmu nie można znaleźć uzasadnienai dla tej nowelizacji. 
Komisja poprostu przedstawiła krótką treść nowego artykułu : 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;

2)     w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Głosowanie w Sejmie

Zmień na :
  • 66683,33  Uniesiony
    of 1000000,00 
  • 141 Donors
 

Gospodarka przestrzenna praca po studiach zwalczać gazeta miły będzie dopóki wiadomości polityczno gospodarcze. Sprawdź jak zagłosują obywatela i porównaj jak zagłosowali politycy.. Bardzo gospodarka nieruchomościami praca zbiera referendum piekny prasówki gospodarcze z polski. Czym biznes portal lekki byś były rośnie anglia wyszla z unii, wiadomości ekonomiczne ze świata, gospodarka i ekonomia. Referendum uprawiasz łatwy co po referendum działać a co więcej bardziej.