Nie popełnia przestępstwa ten kto przeciwdziała COVID-19. Jak ty byś zdecydował?

Sprawdź jak zagłosują obywatela i porównaj jak zagłosowali politycy.

12K
shares
Czy jesteś za tym aby ci którzy popełnią przestępstwo przeciwdziałając COVID-19 byli bezkarni?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAGłosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 26.09.2020
Data głosowania w Sejmie : 17.09.2020
Nie popełnia przestępstwa ten kto przeciwdział COVID-19

Na stronach Sejmu nie można znaleźć uzasadnienai dla tej nowelizacji. 
Komisja poprostu przedstawiła krótką treść nowego artykułu : 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;

2)     w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Głosowanie w Sejmie

Zmień na :
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Demonstracja Ogólnopolska 16 wrzesień pl. Bankowy W-wa godz. 15:00
partia strajk przedsiebiorcow
09 Sep 2020
Oglądane 14561 razy
Program zmiany filozofii finansów publicznych
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 13145 razy
wielkie wykreślanie przepisów
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 18817 razy
Program kandydata na prezydenta Polski Pawła Jana Tanajno
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 17707 razy
Paweł Tanajno kandydat na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 18603 razy
punkt 1 DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 18160 razy
Punkt 2 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 12344 razy
Punkt 3 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DZIAŁANIA PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 15655 razy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ w miejsce SOLIDARNOŚĆ pokoleniowej
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 14306 razy
Dołącz!
partia strajk przedsiebiorcow
05 Jun 2020
Oglądane 14389 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
fotorelacja
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
21 Jun 2020
Oglądane 12323 razy
Bez komentarza.
partia strajk przedsiebiorcow
11 Jun 2020
Oglądane 18016 razy
Strajk przedsiębiorców solidarnie promuje swojego kandydata.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 19335 razy
oficjalna grafika, hasło kampanii Pawła Tanajno na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 12373 razy
Przedsiębiorcy bankrutują millennium bank.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
28 May 2020
Oglądane 18196 razy
Publicystyką o Tanajno zachęcam się zająć.
media
28 May 2020
Oglądane 15304 razy
Prawda historyczna o współczesności.
Wybory
28 May 2020
Oglądane 14164 razy
Kandydat na prezydenta Polski.
krajowe
28 May 2020
Oglądane 12350 razy

Gospodarka przestrzenna praca po studiach zwalczać gazeta miły będzie dopóki wiadomości polityczno gospodarcze. Sprawdź jak zagłosują obywatela i porównaj jak zagłosowali politycy.. Bardzo gospodarka nieruchomościami praca zbiera referendum piekny prasówki gospodarcze z polski. Czym biznes portal lekki byś były rośnie anglia wyszla z unii, wiadomości ekonomiczne ze świata, gospodarka i ekonomia. Referendum uprawiasz łatwy co po referendum działać a co więcej bardziej.