Obywatelska Kontrola Wyborów – nie damy się oszukać partiom w liczeniu głosów. POMÓŻ !

Pomóż nam kontrolować wybory, aby partie z Sejmu znowu nie oszukały Polaków.
Dodatkowo możesz zarobić nawet 650zł w jeden dzień pracując w komisji.
Zaproś do tej akcji znajomych i rodzinę. Każdy zasiądzie w komisji.
Rozpocznij rejestrację, byśmy mogli wysłać twoje zgłoszenie do
odpowiedniej gminy, gdy zostaną ogłoszone wybory.

UWAGA
1.Praca w obwodowej komisji wyborczej jest wynagradzana przez urząd gminy.
2.Do pracy w komisji mogą kierować komitety startujące w wyborach.
3.Ostateczna kwota wynagrodenie będzie znana po ogłoszeniu wyborów.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji?
Członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługują:

  • zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania.
   W 2019 czyli przed wzrostem inflacji, jeszcze gdy było bezrobocie, wyniosła od 450 do 550 zł.
   Dla zapewnienia obsady 27 tys. komisji w Polsce należy się spodziewać wzrostu stawek.

 

  • diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),

 

  • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),

 

  • przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 

 • korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Opis szczegółowych warunków zatrudnienia znajdziesz w treści Kodeksu Wyborczego oraz w decyzjach PKW.

Dbaj o bezpieczeństwo danych osobowych przy wyborach. Sprawdź czy partia Strajk Przedsiębiorców jest zarejestrowanym podmiotem przechodząc na stornę Sądu Okręgowego w Warszawie – klikając TUTAJ

Dzieki pozostawionym tutaj danym, komitet wyborczy w sposób zautomatyzowany wygenerujemy zgłoszenia do 2300 gmin w Polsce, aby skierować do pracy Ciebie i innych zarejestrowanych kadydatów. Kandydaci zgłoszeni przez komitety mają pierwszeństwo przed osobami, ktore same zgłaszają się do gminy z chęcią zatrudnienia w OKW.

Zawsze pozostań w kontakcie – DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEJ GRUPY NA POLSKIM FACEBOOKU.

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, rozpocznij rejestrację: