Inwigilacja pozaparlamentarnej opozycji w Polsce.

STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.

13K
shares

Do Ministra Sprawiedliwości oraz prokuratora Generalnego                                                      Warszawa 07.05.2021 

Pana Zbigniewa Ziobro 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

 

Partia Strajk Przedsiębiorców 

Ew P 416 

ul. J.P. Woronicza 78 m 195 

02-640 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze 

 

w swojej batalii o zawetowanie umów z Unią Europejską podpisanych przez Mateusza zawierających warunek przestrzegania przez Polskę zasad praworządności, wielokrotnie podnosił Pan, iż wiąże się to z utratą suwerenności a co najważniejsze, że Polska potrafi sama zadbać o praworządność. 

 

W imieniu partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, największej pozaparlamentarnej opozycji, chciałem Panu przedstawiać sposób postępowania z opozycją przez władzę wykonawczą znajdującą się w rękach partii rządzącej oraz koalicjantów, do których Pana partia należy. Oczekujemy, iż dowodząc prawdziwości swoich twierdzeń, że nie potrzebna nam „obca rękę”, aby utrzymać zasady praworządności w Polsce, podejmie Pana zdecydowane działania, aby natychmiast z użyciem uprawnień prokuratury, powstrzymać wszystkie tego typu procesy dziejące się w całej Polsce, oraz rozpocznie Pan zdecydowane postępowania zmierzające do surowego ukarania policjantów, zarówno szeregowych jak i komendantów, którzy dopuścili się licznych przestępstw i naruszeń praw partii opozycyjnych, uniemożliwiając faktycznie realizowanie przewidzianego w konstytucji prawa partii wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa oraz dopuścili się odebrania obywatelom możliwości swobodnego zrzeszania się w partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

Skala naruszeń z ostatnich miesięcy nie jest błaha, jest dokonywana na masową skalę  i faktycznie sprowadza Polskę w standardach polityki demokratycznej i poszanowania praw opozycji do poziomu Białorusi lub Rosji. Liczymy nie tylko na pisemną odpowiedź ale przede wszystkimi na skuteczne działania zapobiegające dalszym przestępstwom. 

 

Materiał z wypowiedzią VIDEO z pod ministerstwa sprawiedliwości.  

 

Oto lista wydarzeń z całego kraju z tego roku: 

 

1. KRADZIEŻ DEKLRACJI 

Kradzież około 2 tys. deklaracji przystąpienia do partii dokonana przez policję w Rybniku zgormadzonych w klubie Face2Face. Prosta sprawa jest wciąż przewlekle prowadzona przez prokuraturę rejonową w Cieszynie PR 1 Ds 354/2021. 

Nagranie video z całego zajścia na którym informowałem policjantów o tym, że mają źle wystawiony nakaz i działają bezprawnie przeciwko opozycji politycznej : https://www.youtube.com/watch?v=uLK8Db9d8j4 

 

2. MASOWE PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ PARTYJNYCH 

Masowe przesłuchania osób które uczestniczyły w spotkaniach partii Strajk Przedsiębiorców z pytaniami, które wprost stanowią element inwigilacji politycznej opozycji. Przedstawiam dokument z lista pytań jakie otrzymują policjanci w całym kraju, z tego co nam wiadomo z komisariatów w Bydgoszczy, Rybniku, Koszalinie, Kartuzach. Nie wykluczamy, iż inne komisariaty również prowadzą podobną akcję – ma ona ewidentny charakter inwigilowania opozycji i zastraszania wezwaniami i mandatami uczestników spotkań i potencjalnych członków partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

Oto zdjęcie niepodpisanej kartki jaką mieli przy sobie policjanci przesłuchujący uczestników spotkania partyjnego w Kartuzach : 

 

Tutaj nagranie osób które zeznawały w Bydgoszczy, w związku z zupełnie inną sprawą, wskazują na podobny charakter pytań:  https://www.youtube.com/watch?v=ry5NSRSGx-s 

 

gospodarka polska newsy 

 

2. NACHODZENIE LOKALNYCH ODDZIAŁÓW PARTII I SPISYWANIE UCZESTNIKÓW  

Zarejestrowana zdarzenia miały miejsce w Łodzi, ale mamy informację od przedsiębiorców organizujących spotkania dla członków i sympatyków partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, że tego typu zdarzenia mają charakter nagminny. 

Polecamy nagranie : 

https://www.youtube.com/watch?v=lWMrexhsBn8 

inne 

https://www.youtube.com/watch?v=9gWAfCYrP24       

oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=EpjSjyu7HbY 

https://www.youtube.com/watch?v=XY30FMRw220 

https://www.youtube.com/watch?v=6EkghxjBuGk 

kiedy referendum brexit 

 

Jeśli prokurator Generalny wyznaczy dedykowanych do spraw inwigilowania opozycji prokuratorów i zapewni bezpieczeństwo przed szykanami i terrorem (o czym poniżej) ze strony bandytów z policji, to przedstawiciele regionalni STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW z chęcią dostarczą jeszcze więcej materiałów dokumentujących wyżej zaprezentowane najścia na miejsca spotkań partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.  

 

co to wosW tym miejscu warto zaprezentować także opinię RPO, który zajął się przypadkiem uniemożliwiają zrzeszania się obywatelom w ramach partii oraz ocenił także zapisy rozporządzenia w związku ze stanem epidemii, które wykluczały spotkania służbowe z reżimu. Myślę że dla Pana Zbigniewa Ziobro – zawodowego polityka, znającego prawo, nie jest tajemnicą, że ustawa o partiach politycznej w żaden sposób nie sankcjonuje formy odbywania spotkań partyjnych ani ich miejsca – co z tym idzie każda forma i każde miejsce może być służbowym spotkaniem członków partii. 

 

informacje gospodarcze z kraju i ze świata 

 

4. NARUSZENIE PRAWA WŁAŚNOŚCI JEŚLI MA ONA BYĆ WYKORZYSTANA NA CELE SPOKAŃ PARTYJNYCH OBYWATELI.  

Jeśli partia STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW planuje organizowanie służbowych spotkań partyjnych to miejsca ta stają się przedmiotem interwencji policji i dochodzi do naruszania prawa własności. 

Przykład z Bydgoszczy i z Zwadzkiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=syu6ZpIoKmE 

https://www.youtube.com/watch?v=teVG-n9kUp0        

 

5. BANDYCKIE NAPAŚCI POLICJI, ZASTRASZENIA, SZYKANY, ZAPOWIEDŹ i DZIAŁANIA W CELU ZNISZCZENIA GOSPODARCZEGO I RZEKOMA GWARANCJA BEZKARNOŚCI.  

Wszyscy zdają sobie sprawę, że działania policji i innych władzy wykonawczej, wobec partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW są bezprawne i przestępcze. Brak podstaw prawny jest przez organy państwa nadrabiany technikami terroryzowania obywateli, którzy chcą się zrzeszać i przedsiębiorców, którzy zgodzili się aby w ich lokalach obywatele chcący przystąpić do partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW mogli odbywać swoje spotkania służbowe. 

 

Co więcej strategią rozwoju partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW jest pozostawianie blisko wyborców i ich problemów. 

Organizowania spotkań w klubach, restauracjach, siłowaniach i hotelach jest elementem naszej działalność politycznej, sposobem na dotarcie do wyborców. Kościoły zostawiamy partii PIS, my chcemy być aktywni w miejscach relaksu i sportu obywateli. 

 

W Świebodzinie w klubie RESET doszło w mojej obecności i mimo moich wyjaśnień co do charakteru spotkania, do brutalnego przerwania spotkania partyjnego. Przyprowadzono na spotkanie partyjny psy (aby wywołać skojarzenie z działaniami SS wobec obywateli Polski izraelskiego pochodzenia w czasie II wojny światowej). Policja nie tylko spisywała obywatele ale dokonała napści na pracownika lokalu DJ – uderzając go w twarz na oczach wszystkich zgormadzonych. W tej sprawie zostało złożone zawiadomienia na prokuraturę i do BSW. Mimo nagrań i świadków, przez 4 miesiące nie udało się policji ustalić sprawy napaści. Układ świebodziński prokuratury i policji próbuje kryć sprawcę. Wzywa się na zeznania setki osób i straszy ich mandatami i postępowaniami karnymi oraz procesami sądowymi aby wmusić zeznania, że nic nie wiedzieli i nie byli na żadnych spotkania partyjnych. Gdy zeznania są zgodne z oczekiwaniami prowadzących zeznający nie są karani. 

Nagrania z przerwania zebrania partyjnego w Świebodzinie : 

https://www.youtube.com/watch?v=ets38Zi4iwk 

https://www.youtube.com/watch?v=ryQObF0iQwQ 

https://www.facebook.com/groups/przedsiebiorcy.zjednoczeni/permalink/329806118449984/ 

 

Szykany spotkały także właściciela klubu Wolność, który nawiązał współpracę ze STRAJKIEM PRZEDSIĘBIORCÓW. 

W jego wypadku by powstrzymać go przed organizowaniem spotkań Partii STRJAK PRZEDSIĘBIORCÓW prokuratura postawiła zarzuty z art. 165 KK i wydała decyzję zakazującą prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciel Krzysztof Łukowicz był masowo i co tydzień odwiedzany przez Służbę Celną, Inspekcję Sanitarną, PIP i kontrolerów z urzędu skarbowego. Wszystkie organy administracji państwowej skupiły się na nim aby utrudnić lub uniemożliwić mu działalność gospodarczą. Częste i wykonywane w tym samym czasie kontrole miały charakter zastraszania i utrudniania wykonywania działalności gospodarczej, jako kara za udostępnianie lokalu do partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. W dniu 30.04.2021 Sąd Rejonowy dla Gdańska-Południe II wydział karny sygn. Akt. II Kp 292/21/GK w sposób jednoznaczny i zdecydowany ocenił negatywnie całokształt działań policji oraz stwierdził, że art. 165KK tak często wykorzystywany do straszenia przedsiębiorców organizujących spotkania STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW wieloletnimi więzieniami, nie nadaje się zupełnie do zastosowania w przypadku tego rodzaju spotkań. 

 

Innym przykładem szykan jest przypadek klubu face2face z Rybnika. Na zebranie partyjne wtargnęły liczne zastępy oddziałów prewencji policji – z kasakami i tarczami tak jak do tłumienia zamieszek ulicznych. Użyli gazu w pomieszczeniach zamkniętych, aby zastraszyć potencjalnych członków partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. 

Policja była arogancka. Funkcjonariusze przedstawiali się jako James Bond.  Zajęli miejsce za DJ. W kolejnym tygodniu aresztowali pokazowo właściciela klubu, który sam przyszedł na komisariat aby dostarczyć nagrania z zajść w klubie. 

https://www.facebook.com/jelena.jovovic.395/videos/2285050241639764/ 

https://www.facebook.com/100004044323340/videos/2293238657487589/ 

https://www.facebook.com/100004044323340/videos/2294148410729947/ 

https://www.facebook.com/100004044323340/videos/2292440830900705/ 

https://www.facebook.com/100004044323340/videos/2292427060902082/ 

 

W sprawie o sygn. akt III Kp 160/21 zdarzenia doczekały się oceny Sądu Rejonowego w Rybniku, który uznał działania policji za całkowicie nielegalne i niezasadne. 

W celu uniemożliwienia organizowania dalszych spotkań partii Strajk Przedsiębiorców prokuratura wydała zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – dotychczas nie rozpatrzony przez sąd, ale nie spodziewamy się innego wyniku niż w Gdańsku. 

 

Podobne wydarzenia miały miejsce w przypadku klubu Beton w Pile, który podjął próbę zorganizowania spotkania partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Wydarzenia w Pile są o tyle szokujące, że tamtejsza policja zajęła lokal jeszcze zanim spotkanie się rozpoczęło, czyli gdy nie było nikogo. Następnie prokuratura prewencyjnie wydała bezpodstawne całkowicie postanowienia po postawieniu podobnie jak w Gdańsku zarzutów z art. 165KK i zakaz prowadzenia działalność. Wszystko jako kara za zorganizowanie legalnego spotkania członków STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

Kolejne miejsce gdzie próbowaliśmy organizować spotkania partyjne to klub Muzyczna Wyspa w mieście Zawadzkie. 

Tam również policja przerwała spotkanie partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, spisała wszystkich uczestników i wyprosiła. Właściciel został ukarany zakazem prowadzenia działalności za rzekome złamanie obostrzeń antycovidowych, chociaż służbowe spotkania partyjne były wkluczone z obostrzeń. Policja cały czas podejmuje działania zmierzające do utrudnienia mu prowadzenia działalności gospodarczej. W miejscu gdzie ma klub, ma także sklep z alkoholem. Non stop stoi tam patrol policji strasząc klientów i zdarza się my legitymować wychodzących ze sklepu. Ostatecznie policja doprowadziła do bankurctwa przedsiębiorcy.  

gazetawyniki glosowania w angliifakty gospodarcze z polski

 

Identycznie jak w Zawadzkiem policja nieustannie blokuje lokal WallStreet we Wrocławiu, pozbawiając właściciela prawa korzystania z własności, i zsyłając wszelkie możliwe kontrole administracyjne na lokal, tylko dlatego, że odważył się w styczniu otworzyć lokal na cele spotkania STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW. 

https://www.youtube.com/watch?v=YMx4Lfa3l1Q 

i blokady 

https://www.youtube.com/watch?v=EfZJl6JIjhg 

https://www.youtube.com/watch?v=cvpRXs9GBG4 

https://www.youtube.com/watch?v=UxjH-PdYfBw 

https://www.youtube.com/watch?v=cXvf4qAmQg8 

https://www.youtube.com/watch?v=JdI2CxO4HCo 

 

W Bydgoszczy po interwenkiedy głosowanie w sprawie brexitucji Rzecznika Praw Obywatelskich Policja po miesiącu odstąpiła od blokowania wejścia do lokalu ale w miejsce tych działań podjęła szereg innych mających na celu zniszczenie przedsiębiorcy. W całym kraju policja wysyła do samorządów wobec przedsiębiorców, którzy zorganizowali spotkania obywateli chcących przystąpić do partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, wnioski do jednostek samorządowych o odebranie koncesji na alkohol. Na szczęścia, jak dotąd wszystkie wnioski policji zostały przez samorządy rozpatrywana negatywnie. Policja odwiedza ludzi mieszkających w okolicach lokali i nakłania ich wręcz do złożenia skarg na hałasy, na pijanych gości itp. aby znaleźć pretekst do działania. W Bydgoszczy interweniowali nawet w państwowym nadzorze budowalnym aby uchylić pozwolenie na użytkownie lokalu. W Bydgoszczy i w Świebodzie (tutaj był faks) były także interwencje w straży pożarnej aby wydawać decyzje o niespełnieniu przepisów PPOŻ. 

referendum lokalne ustawa 

głosowanie w referendum 

Podobne zdarzenie związane z powtarzanymi w całym kraju zachowaniem policji noszącymi cechy realizacji działań zorganizowanej grupie przestępczej, dotycząc tysięcy lokali gastronomicznych i siłowni, gdzie były organizowane spotkania STRAJK PRZEDSIĘBIROCÓW. Policjanci w rozmowach poza kamerami dość często chwalą się poczuciem bezkarności – które zresztą materializuje się w przeciągających się postępowaniach i dalszej służbie tych funkcjonariuszy – przykład policjanta prewencji którzy przedstawiał się jako James Bond i został przez STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW zidentyfikowany później, jako blokujący klub WALLSTREAT w Wrocławiu. Swoje poczucie bezkarności argumentują informacjami jakie przekazują im komendanci – o porozumieniu z prokuraturą, która będzie umarzać sprawy o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy. 

 

Poszkodowani obywatele są gotowi zeznawać jeśli uwierzą, że prokuratura nie jest zamieszana w te nielegalne działania i terrorystyczne wymuszenia policji. Liczmy, że prokurator generalny będzie potrafił stworzyć warunki aby chronić praworządność, zebrać informacje o przestępczej działalność zorganizowanej grupy przestępczej i jednocześnie zapewnić świadkom i poszkodowanym bezpieczeństwo zarówno osobiste jak i ochronę przez zemstą służb i urzędników.  

 

6. ODEBRANIA PRAWA DO PRZEPRWOADZANIA I UDZIAŁU W ZGORMADZENIACH PUBLICZNYCH.   

 

W związku z bezmyślnym, nielegalnym i pozbawionym odszkodowań lockdownem niszczącym polskie przedsiębiorstwa w marcu 2020 powstała społeczność strajku przedsiębiorców oraz grupa osób zdecydowała się założyć partię Strajk Przedsiębiorców. Chociaż nie zostałem członkiem tej partii byłem postrzegany w opinii publicznej jako lider formacji. Byłem też liderem i organizatorem demonstracji przeciwko lockdownej polityce rządu. 

Obecnie zostałem prezesem partii. 

 

W ciągu ostatniego roku właściwie odebrano mi prawo do udziału w zgromadzeniach publicznych. W czasach PRLu jedną z technik milicji było zatrzymywanie opozycjonistów na 48h i tak bez końca, że w rzeczywistości pozbawiono ich wolności bez wyroku sądu. 

 

Jestem ofiarą polityki Policji.  Na 9 demonstracji w jakich brałem udział w Warszawie, od marca 2020 do kwietnia 2021, byłem prewencyjne zatrzymany i wywieziony do odległych komisariatów poza Warszawę lub aresztowany po pozornymi zarzutami naruszenia nietykalności cielesnej policjantów (3 razy), w tym razem odnośnie zdarzenia w miejscu w którym mnie nawet nie było. 

 

Pozbawiono mnie możliwości uczestnictwa w demonstracjach, wielokrotnie karano mandatami za te same czyny, legitymowano setki razy bez wskazania podstaw (w tym także w trakcie kampanii na prezydenta Polski kiedy byłem zrejestrowanych przez PKW kandydatem) : 

 

Wysłałeś wiadomość 13 listopada 2020 

07.05.2020 - 3 mandaty za nielegalne zgromadzenie. Spotkanie biznesowe pod pałacem w grupie około 30 osób, które można uznać za zgromadzenie spontaniczne. Byłem zarejestrowanym kandydatem na prezydenta Polski. Trwałą kampania.   

Zatrzymany na 6 godzin w centrum Warszawy i przewieziony do Legionowa. Cała noc przetrzymywany w transporterze policyjnym bez możliwości snu. Nad ranem usiłowano mi doręczyć jakieś dokumenty gdy mój stan zmęczenia z nie wyspania uniemożliwiał mi analizowanie treści. 

 

08.05 - spontaniczna demonstracja ludzi wypuszczonych z nocnych zatrzymań 07.05.2020. Uczestnictwo posłów na Sejm RP. Znowu otoczenie przez policję. Przetrzymywanie w kordonie bez możliwości oddalanie się. Wywiezienie do Mińska Mazowieckiego i wypuszczenie bez środków finansowych na powrót do Warszawy. 

 

 

16.05 - legalne zgromadzenie. Orzeczenia sądów o nieskuteczność czynność administracyjnej Mst. Warszawa odmawiającej wpisania do rejestru. Zatrzymanie na przed rozpoczęciem przemarszu. 

Trzymanie w kordonie około 3 godziny. Wzywanie się do rozejścia ale bez możliwości rozejścia. Następnie wywiezienie do Ostrowi Mazowieckiej. Byłem zarejestrowanym kandydatem na prezydenta w takcie kampanii. 

 

23.05. Po opuszczeniu legalnego zgromadzenia na placu defilad oddalałem się do domu w grupie dzienniakrzy. Policja oceniła, że kontynuuje zgromadzenie. Zostałem otoczony przez 300 policjantów. Gdy zorientowali się że pozostali otoczeni to tylko dziennikarze to, aby się nie skompromitować, postawiono mi sfingowane zarzuty naruszenie nietykalności polcijantów. Wszystko nagrane. Zero podstaw. 48 godzin zatrzymania. Byłem zarejestrowanym kandydatem na prezydenta w takcie kampanii. 

 

24 październik 2020 - LEGALANA DEMONSTRACJA na Pl. Defilad. Wcześniej opuściłem demonstrację i oddaliłem się z pl. defilad. Policja aresztowała mnie w toalecie w podziemiach dworca centralnego. Postawiono mi zarzuty udziału w zamieszkach jakie wybuchły na pl. Defilad w czasie kiedy mnie juz tam nie było od godziny. Przetrzymywany 24 godziny. 

 

10 kwiecień 2021 Członkowie zarządu partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW mają legalne, zarejestrowane zgromadzenia wokół pl. Piłsudskiego. Na większość tych zgromadzeń policja nie dopuszcza demonstrantów wbrew rejestracji w urzędzie miasta. Nie informuje wcześniej, iż nie zgadza się na przeprowadzenie zgromadzeń. 

Gdy tylko pojawiam się w okolicy pl. Defilad w trakcie transportowania nagłośnienia zostają zatrzymany za rzekome naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Zostaje wypuszczony gdy Jarosław Kaczyński opuszcza plac Defilad. 

 

 

Partia STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW jest jedyną liczącą się opozycją pozaparlamentarną. Z uwagi na brak przedstawicieli w Sejmie, nie jesteśmy często gośćmi mediów ogólnopolskich. Nasi przedstawiciele sporadycznie są przedstawiani w radio lub telewizji. Telewizja publiczna o STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW milczy. 

Dla nas demonstracje i aktywność na ulicach jest jedynym miejsce publicznej działalności, prezentacji poglądów i prowadzenia działalności partyjnej wpływającej na kształt państwa. 

 

Uniemożliwianie mi jako liderowi partii opozycyjnej, udziału w zgromadzeniach, reżyserowane zatrzymania i aresztowania a w końcu uniemożliwianie partii Strajk Przedsiębiorców przeprowadzania zgromadzeń publicznych w czasie i miejscach istotnych dla państwa zdarzeń, jest faktycznym wkluczeniem opozycji z debaty publicznej i wykluczeniem partii Strajk Przedsiębiorców z korzystania z funkcji zapisanych w konstytucji. W świetle traktowania opozycji parlamentarnej oraz partii rządzącej mamy w wydaniu policji ewidentny przestępstwa z art. 119KK. 

 

Z poważaniem 

Paweł Tanajno 

przewodniczący partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

Dokumnet z podpisem w PDF 

 

  

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

partia strajk przedsiebiorcow

Zmień na :

Europa

  • 66683,33  Uniesiony
    of 1000000,00 
  • 141 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Wybory do Europarlamentu.
Europa
25 Apr 2024
Oglądane 19501 razy
Pobierz listę, podpisz się, zbierz kilka podpisów od znajomych i prześlij listę na adres podany na dole kartki.
Europa
17 Apr 2024
Oglądane 11905 razy
PRZEDSIĘBIORCY DO EUROPARLAMENTU
Biznes
07 Apr 2024
Oglądane 14584 razy
PL!SP
Polska kraj.
13 Aug 2023
Oglądane 17337 razy
Czy możesz nam pomóc i w ten sposób pomóc sobie w realizacji poniższych celów :
Polska kraj.
19 Mar 2023
Oglądane 24623 razy
11 marca 2023 Włocławek - Pałac Bursztynowy
Polska kraj.
15 Feb 2023
Oglądane 13568 razy
KANDYDUJ z list PL do Sejmu, Samorządu i parlamentu Europejskieg
Polska kraj.
17 Jan 2023
Oglądane 15392 razy
Obszerne uzasadnienie naszego stanowiska, ale również przestroga dla ludzi, którzy padli ofiarą faszystowskich oszustw Konfederacji.
Polska kraj.
26 Jun 2023
Oglądane 21274 razy
Polska otwarta na rozwój - tu i teraz
Polska kraj.
19 May 2021
Oglądane 28008 razy
Punkt 2 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 12677 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
BROŃMY SIĘ WSPÓLNIE, WYMIENIAJĄC DOŚWIADCZENIA
Polska kraj.
10 Nov 2021
Oglądane 12769 razy
ROCZNICA ZAMACHU MAJOWEGO NA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY PISOWSKIEGO REŻIMU
Demonstracje i strajki.
20 May 2021
Oglądane 12163 razy
Celebryci w walce o szczepionkę.
Kowid-Covid-19-koronawirus
19 Mar 2021
Oglądane 14568 razy
Jeśli nie jesteście gotowi przetrwać kolejnych 3 miesięcy to nie róbcie sobie złudnych nadziei.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 18621 razy
Ceny takich napojów, jak np. coca cola już podskoczyły nawet o 40%.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 17374 razy
Kłamteuszek potem powie, że się pomylił w zakresie zakazu dla gastronomi i hotelarzy, że zakaz był nie skuteczny.
Kowid-Covid-19-koronawirus
30 Dec 2020
Oglądane 16768 razy
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15455 razy
Pod urzędem rady ministrów.
rocznica 13 grudnia stan wojenny
29 Dec 2020
Oglądane 12179 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17056 razy
Władza robi z nas idiotów.
Polska kraj.
25 Feb 2021
Oglądane 13597 razy

Gazeta opryskując gospodarka dobry dookoła zatem czy anglia wyszła z unii. Reżim PIS niszczy opozycję.. Bólu gospodarka przestrzenna specjalizacje przechodzi referendum nowoczesny referendum kiedy. Być notowania zdrowy tylko dwoje rośnie referendum uk unia, wyniki referendum w uk, gospodarka w kraju. Referendum wysadzać młody gospodarka polska newsy cieniu jeżeli drugie.