#otwieraMY branżę BEAUTY (a konkretnie to NIEzamykamy)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
  
strajk przedsiębiorców salony fryzjerskie
  

CZY FRYZJERZY i BRANŻA BEAUTY MUSZĄ SIĘ ZAMYKAĆ NA MOCY ROZPORZĄDZENIA?
Czytaj więcej

w przypadku salonów fryzjerskich i innych usług branży beauty mamy sensacyjną ewidentną sprzeczność rozporządzenia z treścią ustawy, czyniące zakaz prowadzenia działalności nieskutecznym. 

 

1️⃣UWAGA – zauważcie, że ani Gastro, ani Hotele nie mają całkowitego zakazu działalności. Gastro może sprzedawać na wynos, hotele mogą przyjmować odpowiednich gości.
DLACZEGO TAK JEST?
Bo Sądy już wielokrotnie powiedziały, że całkowity zakaz działalności wymaga zmiany konstytucji – nie można go wprowadzić nawet ustawą. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest gwarantowana w konstytucji.

 

2️⃣ CO JEST W USTAWIE?
Mając na uwadze wykładnię sądów, nowelizując ustawę o zapobieganiu epidemii 2 grudnia 2020 dodano z błędami numerowania (czyniący wątpliwość jego obowiązywania) słynny punkt 46b. Co tam jest napisane (wymienię tylko punkty istotne dla sprawy) :

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.
Jak widzicie nie ma tam słowa „zakazanie prowadzenia działalności”.
Między ograniczeniem a zakazaniem jest GIGANTYCZNA PRZEPAŚĆ PRAWNA.
Jak wspominałem wyżej – zakazanie wolności wykonywania działalności gospodarczej wymaga zmiany konstytucji a ograniczenie może być teoretycznie (bo też jest niekonstytucyjne na tym poziomie ogólności) wprowadzone w rozporządzeniu na podstawie ustawy.
źródło – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

3️⃣ CO JEST W ROZPORZĄDZENIU?
Tymczasem wbrew temu co w pkt. 2 , w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2021, przywołując uprawnienia rządu wynikające z w/w art. 46b, ZAKAZNO a nie ograniczono działalności fryzjerów, co jednoznacznie oznacza, że ROZPORZĄDZENIE RZĄD WYDAŁ BEZ PODSTAWY PRAWNEJ.

ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,

4️⃣
PODSUMOWUJĄC
Fryzjerzy nie muszą robić nic. Żadnych specjalnych konstrukcji prawnych. Mogą swobodnie działać legalnie, bo rząd nie miał uprawnień wynikających nawet z ustawy, nie wspominając o konstytucji, do tego, aby zakazać całkowicie działalność na drodze rozporządzenia.
POLICJA I SANEPID próbujące egzekwować obowiązek zamknięcia lokalu wynikający jedynie z konferencji prasowej
BĘDĄ POPEŁNIAĆ PRZESTĘPSTWA.
Policjanci za przestępstwa ryzykują utratę świadczeń emerytalnych.
  

JAKIE JEST RYZYKO UTRATY ŚWIADCZEŃ Z PFR?
Czytaj więcej
Regulacje ustawowe zostały wprowadzone dopiero 2 grudnia, zatem od tego momentu obowiązują przepisy. Tarcza PFR 1 jest w wyjęta z tych obostrzeń.
Prawo nie działa wstecz. Branża Beauty nie została objęta PFR2, w którego regulaminie w oparciu o zmiany ustawy z 2 grudnia pojawiły się zapisy o możliwości rozwiązania umowy.
PAMIĘTAJ :
Przyznanie pomocy finansowej w ramach programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 opiera się na umowie cywilnoprawnej ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie możliwości rozwiązania takiej umowy i domagania się zwrotu pobranych świadczeń. Organ administracji rządowej na podstawie takiej umowy nie posiada kompetencji samodzielnego rozstrzygania spornych kwestii, a tym bardziej windykacji spornych należności. W każdym przypadku o podstawie rozwiązania umowy i obowiązku zwrotu dofinansowania będzie decydował niezależny sąd.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PFR PODLEGA OCENIE SĄDU
ODEBRANIE ŚWIADCZEŃ NIE JEST MOŻLIWE BEZ WYROKU SĄDU PO 2-3 LATACH PROCESU

Administracja rządowa w przekazie informacyjnym zdaje się przekonywać o możliwości „cofnięcia” czy „odebrania” przyznanej pomocy finansowej na podstawie aktu władczego, np. decyzji. Rzecz w tym, iż w stosunkach cywilnoprawnych taki mechanizm nie funkcjonuje. Termin „decyzja”, którym posługują się przepisy regulujące zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy antycovidowej, odnosi się do wewnętrznych decyzji (opinii, rozstrzygnięć, ustaleń) właściwego funduszu. Decyzja w tym znaczeniu nie powinna być nawet mylona z decyzją administracyjną, która w tym przypadku nie ma zastosowania. Decyzje administracyjne, podobnie jak mandaty wykroczeniowe, które w ostatnim czasie stały się fundamentem „programu informacyjnego” rządu, mogą dotyczyć jedynie ściśle określonych kwestii, jak np. nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, pracowniczych itp. Decyzja administracyjna nie będzie jednak „narzędziem” właściwym do rozstrzygania o zwrocie pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy.</div

  

  
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WIZYTY SANEPIDU LUB POLICJI ?
Czytaj więcej

Poinformuj klientów na wejściu, aby wiedzieli dlaczego działasz i że to jest legalne. Ulotki lub plakat na wejściu będą bardzo przydatne.
Taki plakat przeczyta także policja i Sanepid i będą wiedzieli, że ty znasz swoje prawa i rozumiesz hierarchię aktów prawnych w Polsce.

Pobierz do druku w PDF poniższy plakat

salony fryzjerskie lockdown plakat„”

W przypadku sporządzenia przez Sanepid protokołu kontroli wpisz w dziale „UWAGI STRONY DO PROTOKOŁU” następującą informację :
W niniejszej sprawie wszelką korespondencję proszę kierować do pełnomocnika Pawła Tanajno 02-640 ul. J.P. Woronicza 78 m 195. Wszystkie prawa do działania w sprawie przekazałam/łem pełnomocnikowi i nie mam prawa ani obowiązku odbierać żadnych doręczeń w związku z tą sprawą – takie są warunki reprezentacji wynikające z KPA.
Wbrew zapisom w protokole, prowadzę działalność wyłącznie zgodnie z prawem a rozporządzenie zakazujące działalności nie jest zgodna z delegacją uprawnień dla rządu wynikającą z art. 46b ustawy o zwalczaniu epidemii. Rząd może jedynie ograniczyć wykonywanie działalności gospodarczej a nie jej zakazać. 

UWAGA UWAGA Oprócz protokołu kontroli z w/w adnotacją
POD ŻADNYM POZOREM NIE ODBIERASZ W LOKALU ŻADNYCH WIĘCEJ DOKUMENTÓW CHOĆBY STAŁO CI NAD GŁOWĄ 1000 ZOMOwców, milion policjantów z wydziału kryminalnego, antyterroryści, spadochroniarze, czołgi A NAWET SAM DIABEŁ.

Piszemy nieco przesadnie, ale chcemy cię przygotować na grę psychologiczną, jaką prowadzi policja, aby zastraszyć i zmusić do odebrania decyzji lub innych dokumentów, jakie wystawią po sporządzeniu protokołu.

KONSEKWENTIE MÓWISZ: „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem” – i powtarzasz to jak zdrowaśki w różańcu – cały czas to samo.
NAWET JAK BĘDĄ CI ODCZYTYWAĆ PROTOKÓŁ, RZUCAĆ NA STÓŁ, PRÓBOWAĆ WRĘCZAĆ PRACOWNIKOM – TY POWTARZASZ „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem”. I tak w kółko aż do znudzenia.
JAK PRESJA BĘDZIE NIE DO ZNIESIENIA, BĘDZIE CIĘ TO PRZERASTAĆ TO PO PODPISANIU PROTOKOŁU OPUSZCZASZ LOKAL. Nie ma żadnych przepisów nakazujących ci pozostanie w nim, po zakończonej kontroli.(kontrola kończy się po podpisaniu protokołu kontroli, dalsze czynności to już postępowania i nie musisz w trakcie postępowania być obecna. Urząd może wysyłać pocztą.)
UWAGA UWAGA CAŁE ZAJŚCIE NAGRYWASZ I PUBLIKUJESZ.
Zgodnie z wyrokiem TSUE wizerunek funkcjonariuszy nie jest objęty ochroną i można nagrywać i publikować. 
Czy masz prawo odmówić przyjęcia, jeśli wskażesz pełnomocnika? I co może zrobić Sanepid? TAK
Przeczytaj klikając tutaj krótką analizę przepisów. Możesz do niej wrócić w trakcie kontroliJeśli po kontroli SANEPID dalej uprze się, że chce prowadzić postępowanie?
Skontaktuj się z Pawłem Tanajno na dane podane w umowie i przeczytaj informacje, jakie znajdziesz pod tym linkiem. Kilkaj tu.

 

 

 

Kiedy mogę odmówić ewentualnej kontroli, a tak właściwie, jaki rodzaj kontroli może być przeprowadzony bez zapowiedzi? Dotychczas miałam tylko zapowiadane wcześniej kontrole sanepidu (powiedzmy, że rutynowe), rozumiem, że pod kontem przestrzegania obecnych wytycznych, mogą mnie sprawdzać od tak.
Czytaj więcej
Odpowiedzi w dwóch kontekstach:
A. ZGDONIE Z LITERĄ PRAWA
B. ZGODNIE PRAKTYKĄ W OPARCIU O NASZE DOŚWIADCZENIA Z 3 MIESIĘCY AKCJI #OTWIERAMY

A – zgodnie z prawem kontrole zakładów fryzjerskich powinny być tylko wcześniej zapowiedziane. Nie ma bezpośredniego przepisu pozwalającego inną kontrolę.

B – jeśli Sanepid przyjdzie z policją można oczywiście zapytać o kontrole zapowiedziane. Dużo zależy od urzędnika i policjantów. Im mniej ekipa wizytująca zna się na prawie, im bardziej jest przestraszona rozkazami, tym bardziej napastliwa. Nie ma sensu wtedy blokować kontroli – niech sobie zrobią kontrolę, spiszą co mają spisać. NAJWAŻNIEJSZE – w protokole kontroli wpisać adres do doręczeń i innego pełnomocnika niż Siebie. To nie musi być prawnik – ważne, aby kiedy urząd zechce wszcząć postępowania nie mógł tego zrobić przed zakładem i wrócić do Ciebie za chwilę z decyzją.
Trzeba ich przekierować na drogę pocztową i przy pomocy awizacji i zmian adresu do doręczeń przeciągnąć do końca lockdownu- czyli do czerwca.
KONTROLA NICZYM NIE GROZI.
DOPIERO POSTĘPOWANIA PO KONTROLI.
W większość jednak przypadków, po 3 miesiącach akcji @otwieraMY Sanepid jest zdemoralizowany a Policja przestraszona odpowiedzialnością i utraty emerytur. Wszyscy już wiedzą z mediów, że rozporządzenia są nielegalne. Bardzo możliwe że i policja i Sanepid wycofają się jak powiesz o zapowiedzianej kontroli.
Bardzo możliwe, że w ogóle nie będą wchodzić do zakładu tylko zrobią sobie notatkę i pójdą.
W kilku województwach – Pomorskie. Zachodnio Pomorskie, Warmińsko Mazurskie, Śląskie, Łódzkie – sanepid już prawie całkowicie zdezerterował wobec kilku tysięcy otwartych lokali. Jak pozostaną otwarci fryzjerzy to oni już całkowicie nie mają szans.

  

Jakie ewentualnie konsekwencje (nawet jeśli są niezgodne z prawem) mogą grozić klientom, którzy np wchodząc/wychodząc z salonu natkną się na policję/sanepid?
Czytaj więcej
Odpowiedzi w dwóch kontekstach:
A. ZGDONIE Z LITERĄ PRAWA
B. ZGODNIE PRAKTYKĄ W OPARCIU O NASZE DOŚWIADCZENIA Z 3 MIESIĘCY AKCJI #OTWIERAMY

A – Klienci niczym nie ryzykują bo ich nie dotyczą żadne obostrzenie. Nie ma żadnych regulacji co do zachowania obywateli w lokalach prywatnych.

B – zdarzało się, że policja w Gastro wchodziła i spisywała gości. Szczególnie na przełomie stycznia i lutego. Teraz już tego nie robią, bo wiedzą że to nie ma sensu. Ludzie przestali się bać. Z tych notatek nic nie wynika. Nie są podstawą do ukarania kogokolwiek.
Spisywanie klientów zdarza się niezwykle rzadko. W ciągu 3 miesięcy akcji #otwieraMY w branży gastro, żaden klient nie dostał mandatu.
  

Co z tą karą 30tys z natychmiastową wykonalnością płatną do 7dni, od której później możemy się odwoływać w sądzie?
Czytaj więcej
W postępowaniu administracyjnym kara może być naliczona jeśli w dniu, w którym decyzja staje się prawomocna, kara jest uzasadniona przepisami.

CZYLI

Jeśli do końca lockdownu, do czerwca, nie będzie prawomocnej decyzji to nie trzeba chodzić ani do sądów, ani  wydawać kasy na prawnika a decyzja i kara staną się nieważne z mocy prawa.

JAK TO ZROBIĆ ?
Przez obstrukcję postępowania.CO TO OZNACZA ?
1. W protokole kontroli wpisujesz w rubryce adnotacje kontrolowanego adres do doręczeń i pełnomocnika.
Może być to ktokolwiek nawet Paweł Tanajno.
Dzięki temu Sanepid musi kierować sprawy na ten wskazany adres i nie może ich doręczać tobie w lokalu.
Jeśli będzie próbował możesz legalnie i bez konsekwencji odmówić.
2. Wskazany adres musi spełniać następujące warunki :
– nikt nie może tam odbierać listów od listonosza ani od nikogo innego, tylko awizacje
– musisz zaglądać tam do skrzynki co 13 dni a najlepiej mieć jeszcze układ z punktem pocztowym jakby listonosz nawalał z awizacjami.
3. Jeśli dostajesz awizo idziesz do punktu pocztowego i sprawdzasz czy to list z Sanepidu.
Jeśli tak – NIE ODBIERASZ,  ALE
13 dnia, czyli dzień przed upływem terminu odbioru wskazanego na awizo
jedziesz do SANEPIDU a jeśli jest zamknięty nadajesz pocztą
PISMO z informacją o zmianie adresu do doręczeń.
Dzięki temu Pismo wcześniejsze jest źle zaadresowane przez Sanepid i muszą wysłać na nowy adres.Jedno kółko takiej procedury :-
czyli Sanepid – poczta- awizacja- kancelaria sanepidu – nowe pismo
trwa przeciętnie 20 dni.
Wystarczą 4 takie kółka i mamy czerwiec.
W czerwcu możesz odebrać pismo z Sanepidu i odpisać im, że decyzja jest z mocy prawa nieważna, bo restrykcje Covidowe zostały zniesione i oni są zobowiązani z urzędu uchylić decyzję.
PO SPRAWIE

  

Policja straszy mandatami z 116KW – czy warto sie bać i czy przyjąć mandat?
Czytaj więcej
Oczywiście odmawiamy przyjęcia jakichkolwiek mandatów, chociażby proponowali 20 zł. Przyjęty mandat może potem posłużyć, jako dowód na przyznanie się do winy i wymierzenia kary przez Sanepid. O D M A W I A M Y – zawsze, nawet jakby policjanci byli bardzo mili. DLACZEGO? Dlatego, że Sądy nawet bez waszego udziału będą umarzać sprawy o ukaranie. Zobaczcie sami – jeden z najwświeżych wyroków dotyczących sprawy otwartego lokalu w grudniu – czyli w czasie narodowej kwarantanny.
wyrok sądu bez kar za lockdown
  

JAK SIĘ POCZUĆ BEZPIECZNIE? GDZIE WARTO SZUKAĆ WSPARCIA?
Czytaj więcej
Przez 3 miesiące akcji #otwieraMY zdaliśmy sobie sprawę, że zjednoczona grupa społeczna jest w stanie stawić skuteczny opór wobec nielegalnie działających służb.
Policja i Sanepid wycofują się z nielegalnych działań wobec aktywnie wspierającej się społeczności.
Zachęcamy abyś skontaktował się z regionalnym przedstawicielem. Dołączył do grup lokalnych grup strajku przedsiębiorców.
KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ LISTĘ KONTAKTOWĄ